Cultuureducatie Halderberge
Cultuur maakt je wereld groter

Diensten


De Marktplaats is een integraal onderdeel van Stichting Cultuureducatie Halderberge. Via de Marktplaats bedienen wij scholen in het primair en voortgezet onderwijs en worden de ambities uit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) gerealiseerd. Voor de activiteiten van de Marktplaats ontvangen wij jaarlijks subsidie van de gemeente Halderberge. Ook de scholen dragen financieel bij aan het realiseren van een volwaardig cultuuraanbod voor alle leerlingen.

Daarnaast bieden wij via TalentRijk cursussen in het open aanbod aan. Via TalentRijk willen wij ons ontwikkelen tot volwaardig cultuurcentrum voor de gemeente Halderberge.

Bovendien organiseert de Werkplaats Cultuur cursussen en trainingen voor diverse instellingen en bedrijven. Voor deze dienst hanteren wij marktconforme tarieven. Aangezien wij een stichting zonder winstoogmerk zijn, komen alle inkomsten van de Werkplaats Cultuur ten goede aan activiteiten ten behoeve van cultuureducatie voor jongeren tussen de 4 en 24 jaar in de gemeente Halderberge.