Cultuureducatie Halderberge
Cultuur maakt je wereld groter

Kunstmenu

KUNSTMENU HALDERBERGE 

Een Kunstmenu met lokale, regionale en landelijke aanbieders voor alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Halderberge. Het doel is om de leerlingen kennis te laten maken met een breed aanbod van kunst- en erfgoedactiviteiten. Het bundelen van activiteiten via een menustructuur, zorgt voor een goede basis voor cultuureducatie op school en sluit aan bij de kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie. Vanuit de vraag ‘Wat krijgt een leerling als basis voor cultuureducatie mee tijdens zijn/haar schoolcarrière?’ stellen we elk schooljaar een programma samen.

Keuzemenu's

De school kan kiezen uit drie verschillende keuzemenu’s en voor de meeste disciplines uit Kijk- of DoeKunst. Bij KijkKunst bezoeken kinderen een dans-, theater- of muziekvoorstelling of een expositie van beeldende kunst. KijkKunst vindt plaats in het theater, wijkgebouw of in de speelzaal/gymzaal van de school. Met DoeKunst gaan kinderen creatief aan de slag met inspirerende en kunstzinnige projecten. De nadruk ligt op de actieve kunsteducatie. DoeKunst vindt meestal plaats op de eigen school (in de klas). De activiteiten worden geselecteerd op basis van een aantal kwaliteitscriteria.

Doelgroep

Leerlingen van groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs in de gemeente Halderberge

Kunstmenu 2019 - 2020

MENU 1 (2 activiteiten per groep, de disciplines staan vast, per discipline keuze uit Kijk of -DoeKunst)

MENU 2 (2 activiteiten per groep: 2 schoolbrede disciplines staan vast, per discipline keuze uit Kijk –of DoeKunst

MENU 3 (3 activiteiten per groep: 1 schoolbrede discipline staat vast en 2 disciplines staan vast; per discipline keuze uit Kijk –of DoeKunst)


Belangrijke data 2019 - 2020

  • Week 13 – 17 mei  | ICC’er ontvangen informatie over reserveren voor het kunstmenu
  • 20 mei – 1 juni | aanpassen van de school- en groepsgegevens en oriënteren op de te kiezen activiteiten per menu
  • 3 14 juni | Reserveren van de activiteiten
  • 17 – 21 juni | Marktplaats Cultuureducatie Halderberge controleert de reserveringen en heeft indien nodig contact hierover met de ICC’er
  • Eind augustus | Roosters (en indien mogelijk evt. externe locaties) zijn bekend en geüpload op de KCE-gids
  • 27 september | Deadline voor scholen voor het aanvragen van wijzigingen

Het is belangrijk dat de school- en groepsgegevens juist zijn; adresgegevens, e-mailadressen, aantal groepen/lln.
Voer elke groep in, vb niet: groep 1/2  120 leerlingen, wel: groep 1/2a, 25 lln, groep /2b: 26 lln, enz enz.

2018 - 2019   

MENU 1   MENU 2  MENU 3