Cultuureducatie Halderberge
Cultuur maakt je wereld groter

Kunstmenu

KUNSTMENU HALDERBERGE 

Een Kunstmenu met lokale, regionale en landelijke aanbieders voor alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Halderberge. Het doel is om de leerlingen kennis te laten maken met een breed aanbod van kunst- en erfgoedactiviteiten. Het bundelen van activiteiten via een menustructuur, zorgt voor een goede basis voor cultuureducatie op school en sluit aan bij de kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie. Vanuit de vraag ‘Wat krijgt een leerling als basis voor cultuureducatie mee tijdens zijn/haar schoolcarrière?’ stellen we elk schooljaar een programma samen.

Kunstmenu vanaf 2020 - 2021

Het Kunstmenu Halderberge bestaat uit één menu met twee onderdelen: Meemaakkunst (Podiumkunsten) en Maakkunst (beeldende kunst, media, literatuur, erfgoed). Binnen het onderdeel kan de groep kiezen uit divers aanbod. De activiteiten worden geselecteerd op basis van een aantal kwaliteitscriteria.

Kunst meemaken leert kinderen met andere ogen te kijken naar de wereld om hen heen. Het versterkt het waarnemingsvermogen en de verbeeldingskracht. Bij kunst meemaken bezoeken kinderen een voorstelling/tentoonstelling en ontwikkelen zich als publiek.

Kunst maken leert kinderen met andere ogen naar zichzelf te kijken en geeft de mogelijkheid uitdrukking te geven aan zichzelf. Bij kunst maken gaan kinderen actief aan de slag en ontwikkelen zich als deelnemer en/of maker.

Via educatie bij de activiteiten leren de leerlingen bij beide onderdelen betekenis geven aan de kunstdiscipline. 

Doelgroep

Leerlingen van groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs in de gemeente Halderberge

Programma

Via deze pagina kun je het meemaakaanbod en maakaanbod bekijken voor schooljaar 2021 – 2022.  

Belangrijke data 2021 - 2022

  • Reserveren is alleen mogelijk in de periode van 20 september t/m 20 oktober 2021
  • Aanbieders hebben tot 30 oktober de tijd om de roosters te maken
  • School en aanbieder kunnen tot 20 november aanpassingen maken in het rooster
  • De meemaakkunstactiviteiten en de voorbereidende activiteiten hierbij worden gereserveerd door de Marktplaats cultuureducatie Halderberge