Cultuureducatie Halderberge
Cultuur maakt je wereld groter

ICC-cursus Brabant 2022 - 2023

Ontwikkelen tot cultuurspecialist. Veranker cultuureducatie vanuit ambitie, visie, beleid en praktijk.

De icc-cursussen (interne cultuur coördinator-cursussen) in Brabant zijn bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die cultuurspecialist willen worden op hun school. In een cursus van acht dagdelen word je opgeleid tot gecertificeerd cultuurcoördinator. De cultuurcoördinator (icc’er) op school is dé spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind op school.

De cultuurcoördinator schrijft tijdens de cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) een cultuurplan voor de school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Een doordachte visie en goed beleid op cultuuronderwijs helpen om de kwaliteit en continuïteit ervan te waarborgen. Cultuuronderwijs wordt onderdeel van het schoolplan en het wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.


Cursus West-Brabant
Aantal bijeenkomsten: 8 en presentatie beleidsplan
Dag en tijd: woensdagmiddag 14:00 – 17:00 uur
Data: 28-09-22 / 19-10-22 / 16-11-22 / 11-01-23 / 01-02-23 / 01-03-23 / 22-03-23 / 12-04-2023
Presentatie beleidsplan: 10 mei 2023
locatie: verschillende locaties in West Brabant

Geïnteresseerden kunnen zich via onderstaande link aanmelden:
https://www.decultuurloper.nl/po/cursussen/icc-cursus-brabant-9000  
Vermeld bij de aanmelding dat het om de ICC cursus West Brabant gaat.