Cultuureducatie Halderberge
Cultuur maakt je wereld groter

Verlengde Schooldag 

BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN:

De Verlengde Schooldag 

“Ik was nog klein toen ik graag een drumstel wilde hebben. Mijn moeder zei me eerst maar eens emmers te pakken om daarop te trommelen. Later kreeg ik een echt drumstel, maar van het spelen op de emmers heb ik toch veel geleerd en daarnaast is het gewoon leuk om te doen.”

Halderbergse basisscholen kunnen deelnemen aan eén of twee verlengde schooldagactiviteiten. Deze worden, het woord verlengde geeft het al aan, na schooltijd op de school gegeven. Leerlingen kunnen zich hiervoor vrijwillig inschrijven:  leuk langer naar school!

De leerlingen krijgen op twee middagen na schooltijd activiteiten aangeboden op het gebied van kunstzinnige vorming. De activiteiten worden ontwikkeld in samenwerking met lokaal/regionale culturele aanbieders en culturele centra zoals de bibliotheek. 

Ieder schooljaar worden er drie blokken met activiteiten aangeboden op de eigen schoollocatie. Gedurende een periode van 8 weken kunnen leerlingen uit verschillende groepen van de basisschool na intekening deelnemen. 

De activiteiten zijn erop gericht de ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen. Het doel van de verlengde schooldag is onder meer dat kinderen gestimuleerd worden op een zinvolle manier om te gaan met vrije tijd, met meer plezier naar school gaan, samen activiteiten ondernemen en meer in beweging te zijn

Aanbod schooljaar 2023 - 2024          

Blok 1  week 38 tot en met week 46,week 42 is herfstvakantie 

Blok 2  week 04 tot en met week 12, week 8 is Krokusvakantie 

Blok 3 week 15 tot en met week 24, met een uitloop tot week 27 in verband met Hemelvaart en Pinsteren.