Cultuureducatie Halderberge
Cultuur maakt je wereld groter

Wat doet de Marktplaats Cultuureducatie?

De Marktplaats Cultuureducatie beweegt zich als een spin in het web. Ze brengt onder andere de onderwijsvraag in kaart, wijst cultuuraanbieders waar nodig de weg naar het onderwijs en beantwoordt vragen over cultuur-, en kunsteducatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste taken:

 • het bevorderen en onderhouden van contacten tussen scholen en culturele instellingen;
 • de vraag en het aanbod in kaart brengen, afstemmen en uitwisseling promoten;
 • het ondersteunen bemiddelen en advies bieden bij beleidsontwikkeling van onderwijsinstellingen en overige lokale organisaties bij subsidieaanvragen;
 • het vergroten van de betrokkenheid en de samenwerking van de vierhoek op het terrein van cultuureducatie, cultuur-, en kunstactiviteiten. De vierhoek bestaat uit onderwijs, instellingen, gemeenten en het bedrijfsleven;
 • het bevorderen en betrekken van erfgoedinstellingen en heemkunde bij cultuureducatie;
 • het bevorderen van de communicatie over cultuureducatie.


Marktplaats Cultuureducatie onderhoudt contacten met:

 • contactpersonen uit het basis- en voortgezet onderwijs binnen de gemeente Halderberge;

 • het (lokale) culturele netwerk, zowel amateur- als professionele kunst- en cultuurmakers;

 • ondernemend Halderberge;

 • regionale en provinciale marktplaatsen cultuureducatie;

 • subsidie verlenende instellingen;

 • lokale, regionale en landelijke kunst-, cultuur- en cultureel erfgoed aanbieders.